Studerende/ledige

Hvis du er en af nedenstående grupper og er bosat i København eller Frederiksberg kommune, har du mulighed for at få reduceret pris på yogakort.

Det kræver dog, at vi senest første undervisningsgang får dokumentation (su-støttemeddelelse/slutlån, dagpengekort el. lign.) Elektronisk modtagelse på mail inden start er også fint.

Er du:


- modtager af su (studiekort kan desværre ikke bruges)
- lærling med underskrevet uddannelsesaftale
- modtager af arbejdsløshedsunderstøttelse*
- kontanthjælpsmodtager
- folkepensionist
- førtidspensionist
- efterlønsmodtager


Kan du betale nedsat pris.


*modtager du sygedagpenge eller barselsdagpenge, har du desværre ikke mulighed for at modtage tilskuddet fra kommunen.