Fordybelse, fokus og sammenhæng

Prana Yoga Shalas 300-timers Yoga Alliance-godkendte overbygning

Det er ofte på én gang fantastisk og lidt af et antiklimaks at stå med sit 200-timers yogalærercertifikat i hånden. For det er vidunderligt at skulle i gang med at dele sin viden om og kærlighed til yogaen med andre, men man savner hurtigt muligheden for weekend efter weekend at kunne fordybe sig i sin egen praksis, sparringen med yogavenner og –kolleger, samt glæden ved at lære nyt.

Prana Yoga Shala’s YA-godkendte 300-timers overbygningsuddannelse er skabt for at imødekomme behovet for fordybelse, sparring og viden i en sammenhængende form for uddannede yogalærere, der vil udmærke sig i en branche, hvor man kan blive yogainstruktør på en weekend.

Uddannelsen er delt op i to dele.

Den første del er for dig, der simpelthen har lyst til noget mere viden og inspiration til din yogaundervisning, men måske hverken tidsmæssigt eller økonomisk kan overskue at tilmelde dig en hel 300-timers uddannelse. På denne del af uddannelsen får du både anatomisk fordybelse og inspiration til at inddrage kinesisk fem-elementsteori i din sekvensering og tilgangen til dine klasser. Du får en virkelig brugbar forståelse af bindevævet og måder at arbejde med det på i en yogasammenhæng. Derudover fordyber vi os i en praktisk tilgang til yogafilosofi.

Ubegrænset yoga hos Prana Yoga Shala er inkluderet i prisen. Vi anbefaler at du kommer til klasse minimum en gang hver anden uge, men deltager du kun på første del af uddannelsen er dette ikke et krav.

Den anden del af uddannelsen vil dække restorativ yoga, meditation, hvordan vi kan undervise privatforløb, planlægge workshops og tage hånd om gravide elever på dine klasser. Denne del vil også være der, hvor din praktik foregår, og hvor du i sparring med Ann-Charlotte får mulighed for at udvikle dine formidlings- og sekvenseringsevner baseret på det indhold, som vi har gennemgået på uddannelsen.

Deltager du på både første og anden del af uddannelsen skal du minimum hver anden uge komme til en klasse på skolen (i gennemsnit) fra vi starter til vi slutter (klasserne er inkluderet i uddannelsens pris). Kommer du langvejs fra, kan vi lave en særaftale.

Vælger du kun at blive optaget på første del, vil der også være en plads til dig på anden del af uddannelsen, hvis vi bare får din tilmelding til anden del senest d. 1/11-20.

Optagelse

Som udgangspunkt skal du undervise yoga fast for at blive optaget på uddannelsen, men du behøver ikke undervise på fuld tid.

Har du ikke praktiseret hos Ann-Charlotte, skal du komme forbi til en klasse hos hende, så vi i fællesskab kan finde ud af, om uddannelsen og vores tilgang til yoga er noget for dig.

For at komme i betragtning til en plads beder vi dig derudover pr. mail beskrive, hvordan du mener at uddannelsen kan gavne dit virke som lærer og din egen praksis, samt overveje, hvad du kan tilføre fællesskabet på uddannelsen.

Vi forventer, at alle ansøgere som minimum har en 200-timers YA-godkendt uddannelse, men du kan få dispensation, hvis du har noget tilsvarende, så længe du er indforstået med, at vi ikke kan give dig en RYT-certificering. Tager du første del, får du et certifikat med antallet af timer, du har taget, men for at få dit RYT300-certifikat skal du selvfølgelig både tage første og anden del.

Vi optager kun 16 deltagere på uddannelsen, og vi anbefaler selvfølgelig at du melder dig til hele uddannelsen med det samme, men har forståelse for, hvis dette ikke kan lade sig gøre.

På hvert modul på nær modul 9 har vi derudover plads til 4-6 deltagere, der ønsker at tage lidt ad gangen. For at komme i betragtning til disse pladser, skal du have taget Prana Yoga Shalas 200-timers uddannelse eller have din faste praksis hos os. Send en email til pranayogashala@gmail.com, hvis du vil skrives op til enkelte moduler.

 

Priser

Første del: 17.500

Anden del: 14.500

Tilmelder du dig begge dele af uddannelsen med det samme, er prisen 31.000.

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til pranayogashala@gmail.com. Din plads er sikret, når du har indbetalt depositum på 4000 kr til kontonr. 6737-1054791. Anden rate (13.500 kr. for første del (modul 1-6) og 27.000 kr. for første og anden del (300RYT-certificering)) skal betales senest d. 15/4 eller i forbindelse med din optagelse efter denne dato. Indbetalinger refunderes ikke. Prisen inkluderer ubegrænset yoga hos Prana Yoga Shala i den periode, hvor du er deltager på uddannelsen.

 

Moduler - første del

Modul 1: Yoga-anatomi

Anatomi er en af vores absolut største passioner hos Prana Yoga Shala. Vi bliver aldrig trætte af at undersøge, hvordan en bedre forståelse af kroppen understøtter vores yogapraksis. På egen krop at mærke hvordan vi bedst styrker, støtter og skaber plads hos vores elever er også et af vores vigtigste redskaber som yogalærere. Derfor starter vi uddannelsen med anatomi-fordybelse, så vi alle kan bevæge os videre ud fra et fælles grundlag.

Temaerne denne weekend er skulder- og hofteled, ryg og core, og vi vil også komme ind på forskellen mellem ”den ideele yogakrop”, og de kroppe, vi møder på vores klasser (og som vi nok også selv bevæger os rundt i…), så vi kan imødekomme de behov, almindelige, travle, moderne mennesker kommer til yoga med.

Fredag d. 12/6 kl. 15.30-20.30

Lørdag d. 13/6 kl. 11.00-18.00

Søndag d. 14/6 kl. 11.00-18.00

 

Modul 2 & 3: Vinyasa & kinesisk medicin/fem-elements teori 

Hvordan påvirker den verden, vi lever i, krop og sind, og hvordan kan vi lære at balancere denne påvirkning ved hjælp af vores yogapraksis?

På disse to moduler vil du lære, hvordan du kan inddrage en forståelse af bl.a. livets faser og årstidernes skiften baseret på kinesisk medicins fem fase/fem elementsteori - både i din undervisning og egenpraksis.

Vi gennemgår alle tolv hovedmeridianer og de fem elementers indvirkning på alt fra kost til livsværdier, og sætter dem ind i en yogakontekst, hvor vi også kigger på sekvensering af nærende, styrkende og energigivende flows.

Samtidig forbinder vi meridianerne til anatomiske referencepunkter, så du på disse moduler får en god del af den funktionelle anatomi fra første modul udvidet og repeteret. Hovedpraksis på disse to moduler vil være vinyasa/flow.

Fredag d. 14/8 kl. 16.30-20.30

Lørdag d. 15/8 kl. 12.00-18.00

Søndag d. 16/8 kl. 13.00-18.00

 

Fredag d. 4/9 kl. 16.30-20.30

Lørdag d. 5/9 kl. 12.00-18.00

Søndag d. 6/9 kl. 13.00-18.00

 

Modul 4 & 5: Myofascial release, mindful flow & yin yoga

Hvilken rolle spiller bindevævet i kroppen, og hvordan kan vi ved hjælp af Myofascial Release, mindful flow og yin yoga påvirke det på en positiv måde?

På disse to moduler får du en indgående forståelse af, hvordan du benytter nogle af de blideste, men også allermest effektive redskaber til at forbedre din og dine elevers mobilitet. Da særligt Myofascial Release kræver et godt kendskab til kroppens landskab, trækker vi på disse moduler på vores viden fra modul 1-3.

Fredag d. 9/10 kl. 16.30-20.30

Lørdag d. 10/10 kl. 12.00-18.00

Søndag d. 11/10 kl. 13.00-18.00

 

Fredag d. 6/11 kl. 16.30-20.30

Lørdag d. 7/11 kl. 12.00-18.00

Søndag d. 8/11 kl. 13.00-18.00 

Modul 6: Yogafilosofi i undervisningen & Indiens moderne historie

Modulet vil igennem praksis, øvelser og oplæg indkredse, hvordan vi kan inddrage en viden om yogafilosofi i vores asana-undervisning og vores virke som yogalærere, også uden at vi nødvendigvis underviser specifikt i filosofi. Hver asana-klasse vil inddrage filosofitemaer, så vi får en fornemmelse af filosofi i praksis, inden vores diskussioner og gruppearbejde.

Vi vil derudover se på, hvilken betydning Indiens moderne historie har haft for udviklingen af yoga, og hvilken rolle tilgangen til yoga i det moderne Indien i dag spiller for den måde, yoga præsenteres globalt. Vi vil også kaste et blik på kommercialisering af yogaen i særligt USA, og forholde os til hvordan vi kan navigere i det.

Fredag d. 4/12 kl. 16.30-20.30

Lørdag d. 5/12 kl. 12.00-18.00

Søndag d. 6/12 kl. 13.00-18.00

 

Moduler - anden del

Modul 7: Urban Retreat 

I januarmørket skruer vi helt ned for tempoet, dykker ned i meditationen, fordyber os i Hjerte Sutraen og næres af stilheden, men der vil selvfølgelig også være sat tid af til mindful bevægelse og til at undersøge, hvordan vi kan dele meditation med vores elever, samt oplæg om, hvordan meditation påvirker hjernen.

Fredag d. 8/1 kl. 16.30-20.30

Lørdag d. 9/1 kl. 8.30-15.30

Søndag d. 10/1 kl. 8.30-15.30

 

Modul 8: Restorativ Yoga

Hvordan kan vi berolige nervesystemet ved hjælp af yoga? Og hvordan virker nervesystemet i det hele taget?

Igennem praksis, inkl. let pranayama, oplæg og øvelser – herunder sekvensering – lærer du både at undervise restorative klasser, samt at inddrage restorative teknikker i mere dynamiske undervisningssituationer.

Fredag d. 5/2 kl. 16.30-20.30

Lørdag d. 6/2 kl. 12.00-18.00

Søndag d. 7/2 kl. 13.00-18.00

  

Modul 9: Opsummering, workshops, private forløb

Få ting er så tilfredsstillende for en seriøs yogalærer, som når man hjælper sine elever til af favne yogaen på en måde, der giver dem en fornemmelse af fysisk og mental balance i alle livets faser.

Uanset om vi f.eks. lige har født, er midt i en periode hvor vi har alt for meget om ørerne, arbejder os igennem sygdom eller drilles af en skade, kan et skræddersyet yogaprogram sende os tilbage på det spor, der fører til os selv i større balance.

På dette modul vil vi inddrage al den viden, vi har tilegnet os på de foregående moduler for at fokusere på, hvordan du kan skabe sekvenser til dine privatelever, der giver dem lige præcis, hvad de har brug for, uanset om det er det stille, det styrkende eller det dynamiske. Weekendens yogapraksis vil være foldet ud som tre tematisk baserede workshops med fokus på dit velvære, og vi vil også komme ind på, hvordan du kan berige dine elever med workshops, der giver mere dybde end almindelige yogaklasser.

Fredag d. 5/3 kl. 15.30-20.30

Lørdag d. 6/3 kl. 11.00-18.00

Søndag d. 7/3 kl. 11.00-18.00 

 

Modul 10: Yoga for gravide

15 timer i løbet af foråret 2021 (finder sted efter afslutningen)

Mere info på vej…

 

Afslutning

Vi afrunder forløbet med fire fælles klasser, som alle deltagere sekvenserer og underviser i fællesskab, samt giver feedback på. Der vil være en vinyasa- og en restorativ- klasse både lørdag og søndag med faste temaer. Vi sætter også tid af til at gennemgå jeres besvarelser af en eksamensopgave med spørgsmål fra hele uddannelsen, som I får udleveret ca. en måned før afslutningen. Vi sætter selvfølgelig også god tid af til hygge og fejring.

Lørdag d. 27/3 kl. 12-18

Søndag d. 28/3 kl.12-18

Da det er svært at planlægge næsten to år ud i fremtiden, kan der komme ændringer i datoerne. Men eventuelle ændringer vil altid blive meddelt minimum tre måneder i forvejen.

Øvrigt (anden del)

Praktik (ca. 24 timer)

Din praktik vil bestå af to hele klasser på skolen eller hvor du underviser (en dynamisk og en mere stille), som du får feedback på fra en af de andre deltagere på uddannelsen, ligesom du selv skal deltage på en af de andre deltageres to klasser og give feedback.

 Ann-Charlotte deltager i det omfang, det kan lade sig gøre, på en af dine klasser.

Du skal derudover planlægge et 8-klasses forløb, der hvor du allerede underviser, ud fra et tema (anatomisk, kinesisk medicin mv.), som du på forhånd aftaler med Ann-Charlotte. Som afslutning på uddannelsen skal du aflevere din beskrivelse af forløbet, dine sekvenser og de tanker, du gjorde dig undervejs.

Seva  

I løbet af uddannelsen skal du tilbyde tre timers frivilligt arbejde. Det kan være en indsamlingsdag for en hjælpeorganisation, en donationsklasse, hvor overskuddet går til en sag, der betyder noget for dig, eller noget helt tredje.

Gruppearbejde

Der er sat fem timer af til gruppearbejde. De fem timer kan bruges på sparring omkring jeres otte-klassers forløb, sekvenseringen til de afsluttende fællesklasser, repetition af anatomi i forbindelse med den afsluttende opgave m.m. Vi hjælpes ad med inddelingen af grupper, men I planlægger selv, hvor og hvornår I mødes.