Yoga o'clock!

No sign up needed for regular classes. Just drop in 10 minutes before we start!

Week 43

Monday
21.10.19

17.00 - 18.15        Vinyasa  AC

18.30 - 19.30 Yin Flow AC

 

 

Tuesday
22.10.19

07.30 - 08.30        Vinyasa  AC

10.00 - 11.15 Flow & MFR  Thor

18.00 - 19.00 Strength and stillness  Thor

 

Wednesday
23.10.19

08.45 - 09.45 Manhood Yoga Class Fie

17.00 - 18.15 Vinyasa Fie


Thursday
24.10.19

07.30 - 08.30 Vinyasa Daphne

15.30 -16.40 Flow & MFR  Thor

17.00 - 18.30 Prana Fusion  AC


Friday
25.10.19

10.00 - 11.15        Vinyasa AC


Saturday
26.10.19

09.00 - 10.00 Vinyasa Fie

10.15 - 11.30        Yin Flow Fie

12.00 - 18.00 Worksshop: Yogaanatomi - hofter


Sunday
27.10.19

11.00 - 12.15 Vinyasa AC

13.00 - 18.00 Worksshop: Yogaanatomi - hofter